Rubriky
Vysvětlení pojmů

Co je to směnka?

Podstatou směnky je závazek určitých osob zaplatit majiteli směnky v určitém čase určitou sumu. Jedná se o obchodovatelný cenný papír. Směnka musí splňovat faktické náležitosti. Mezi náležitosti směnky patří označení v textu že se jedná o směnku, údaje o splatnosti a o tom, kde má být placeno, jméno osoby,k teré má být placeno, místo, datum vystavení směnky a podpis výstavce. U vlastní směnky jména dalších ručitelů, bezpodmínečný slib zaplatit určitou částku. U cizí směnky patří mezi náležitosti bezpodmínečný příkaz zaplatit a jména toho, kdo má platit. Směnky se dělí na směnky vlastní a cízí.

Jak rozeznat směnku vlastní od směnky cizí?

Směnka vlastní znamená závazek dlužníka s obsahuje slovo zaplatím.

Směnka cizí přikazuje jiné osobě zaplťte.

Rubriky
Rady Vysvětlení pojmů

Co můžete čekat od nebankovní půjčky

Nebankovní půjčky jsou poskytovány nebankovními společnosti. V tomto segmentu není dohled České národní banky, narozdíl od bankovnictví a bankovních půjček, i proto je jednoduché začít podnikat v tomto segmentu. To způsobuje, že trh nebankovních půjček je nepřehledný. Působí zde soukromí investoři, malé firmy, nově vzniklé firmy, ale také velké renomované společnosti s tradicí na trhu nebankovních půjček.

Rychlé vyřízení půjčky

Nebankovní půjčky jsou zpravidla vyřízeny rychleji než bankovní půjčky. Některým společnostem stačí pro vyřízení pouze dva doklady. Tímto nebankovní společností podstupují riziko, které je zohledněno je vyšším úrok oproti obdobné bankovní půjčce.

Co vyhledávat

Pokud se rozhodnete pro nebankovní půjčku je důležité pečlivě vybírat poskytovatele. Doporučujeme zvolit si stabilní renomovanou společnost s historií na českém trhu nebankovních půjček. Můžete se také poptat známých na jejich zkušenosti. Kromě poskytovatele půjčky je dobré mít také jasnou smlouvu bez právních kliček, která říká kolik máte zaplatit a případné sankce. Zjištěte si také RPSN (roční procentní sazba nákladů) a celkem zaplacenou částku za půjčku. Podle těchto údajů můžete srovnat jednotlivé půjčky.

Na co si dát pozor

Raději se vyhněte smlouvám s drobným písmem a sitaucím, kdy zástupce společnosti odpoutává vaši pozornost od čtění smlouvy. Stejně tak pozor na smlouvy s neúplnými informacemi.