Co je to směnka?

Podstatou směnky je závazek určitých osob zaplatit majiteli směnky v určitém čase určitou sumu. Jedná se o obchodovatelný cenný papír. Směnka musí splňovat faktické náležitosti. Mezi náležitosti směnky patří označení … Continue Reading →