Rubriky
Vysvětlení pojmů

Co je to směnka?

Podstatou směnky je závazek určitých osob zaplatit majiteli směnky v určitém čase určitou sumu. Jedná se o obchodovatelný cenný papír. Směnka musí splňovat faktické náležitosti. Mezi náležitosti směnky patří označení v textu že se jedná o směnku, údaje o splatnosti a o tom, kde má být placeno, jméno osoby,k teré má být placeno, místo, datum vystavení směnky a podpis výstavce. U vlastní směnky jména dalších ručitelů, bezpodmínečný slib zaplatit určitou částku. U cizí směnky patří mezi náležitosti bezpodmínečný příkaz zaplatit a jména toho, kdo má platit. Směnky se dělí na směnky vlastní a cízí.

Jak rozeznat směnku vlastní od směnky cizí?

Směnka vlastní znamená závazek dlužníka s obsahuje slovo zaplatím.

Směnka cizí přikazuje jiné osobě zaplťte.

Napsat komentář